Har du planer på att göra ny altan, bygga en trädgårdsbod eller annat och funderar över vad du får göra bygglovsfritt? Det är idag ett ganska komplext regelverk. Du som vill ha hjälp kring bygglov och annat du kan få det här. Du kan bygga en del saker utan att ha bygglov. Dock kan det vara bra att alltid se till att dubbelkolla med din kommun om vad som gäller just där. Vanligtvis är det som så att bygglov krävs för byggnader och tillbyggnader. Även för vissa ändringar av byggnader. Sedan kan det även krävas bygglov för plank, murar och utomhusparkeringar.

Dock är det som så att det även finns en del undantag från bygglovsplikten. Det innebär att en del projekt kan du dra igång utan att du behöver ha bygglov.

Anmälan till kommunen

Om det är så att du inte behöver bygglov, så kan det ändå vara så att du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Sedan invänta ett så kallat start- och slutbesked. Det innan du kan börja bygga så väl som innan du kan använda det du byggt. En sådan här bygganmälan kan behöva göras om det är så att de bärande delarna i en byggnad berörs. Det kan även behövas en sådan om det är installation av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt.

Vad kostar bygglov och hur länge gäller det?

Vad det kostar att söka om ett bygglov har helt att göra med vad det är för åtgärd som ska göras. Ofta kan du läsa dig till mer om det via din kommuns hemsida. När du väl har fått bygglov, så är det som så att du måste påbörja ditt bygge inom 2 år. Du måste även se till att ha byggt klart inom 5 år från det att bygglovet har vunnit laga kraft.