Privatekonomi är ett begrepp som de flesta kanske redan träffat på. Privatekonomin behandlar den enskilda individens eller en familjs ekonomiska situation. Den sammanställs av inkomster (oftast i form av lön) och utgifter. De största utgifterna i en privatekonomi består vanligtvis av låneamorteringar, bostadsavgifter, transportkostnader, utgifter för mat, hälsa och kläder.

Hur kan ett inköp finansieras i en privatekonomi? Med inköp menar vi allt från bostad och bil till enklare saker som kläder. Gäller det en bostad så måste familjen eller den enskilda personen ta ett bolån från en bank. Det är väldigt få personer i Sverige som kan köpa sig en bostad med egna medel. Handlar det om mindre inköp såsom kläder kan man alltid använda kreditkortet om man äger ett sådant. Alternativt går det bra att använda egna besparingar då utgiften är relativt liten. Var hamnar begreppet snabblån i privatekonomin?

Snabblån hänger ihop med ett akut behov av pengar. Det är en viss typ av låneprodukter som beviljas relativt snabbt av långivaren. Lånesumman brukar snabbt överföras till låntagarens konto. Som du ser själv hänger det mesta ihop med snabba tag. Men hur kan ett snabblån egentligen påverka din privatekonomi?

Hur kan snabblån påverka din privatekonomi?

Som det sades tidigare brukar snabblån passa personer som är i akut behov av pengar. Många tar ett snabblån för att amortera ett redan befintligt lån som de inte har pengar till. Det är egentligen en dålig lösning på ett sådant problem. Har du redan ett lån som du har svårt att betala av, bör du absolut inte ta ett snabblån för att betala tillbaka i tid. Varför? Jo, ett snabblån har oftast en månad som avbetalningstid vilket betyder att du som låntagare oftast har bara några veckor på dig att betala lånesumman inklusive ackumulerad ränta och eventuella avgifter. Plötsligt har du två lån att betala tillbaka. Detta kan påverka din privatekonomi på ett väldigt negativt sätt. Om du eller du och din partner har en inkomst som inte kan täcka sådana kostnader kommer det betyda att ni är i en knipa.

Ni kommer inte ha råd med vardagliga utgifter och mycket snart kan en sådan privat belåning bli alltför tung för er ekonomi.

Det är ett negativt scenario. Ifall du (eller din familj) behöver pengar snabbt av någon orsak och ni kan betala tillbaka lånet i tid så kommer inte privatekonomin påverkas något särskilt. Med andra ord finns det lite olika situationer när det kommer till snabblån.

En personlig rådgivare

En bra lösning för varje privatekonomi är den personliga rådgivaren. Oavsett om du behöver ta ett nytt lån för att samla lånen eller helt enkelt vill ha bättre koll på dina utgifter och inkomster, bör du vända dig till en privat rådgivare. Sådana finns i de flesta banker. Har du ett konto i en bank kan du alltid boka en konsultationstid med rådgivare. Idag sker sådana möten på nätet och är enkla att boka och avboka vid behov.

En personlig rådgivare kan även vägleda dig ifall du hamnar i ekonomisk knipa och behöver ta ett lån på snabbast möjliga sätt. En sådan rådgivning håller dig oftast borta från personliga pengaproblem.