Kapitalförvaltning är en systematisk process som på lång sikt ökar företagets omsättning genom att förvalta kapitalet på korrekt sätt. Genom kapitalförvaltning utförs djupgående och detaljerade analyser för att optimera verksamhetens innehav på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Därför anses det i stort sett oundvikligt för moderna företag.

Personliga rådgivare hjälper företaget placera kapitalet rätt

Vitsen med kapitalförvaltning utförd av professionella kapitalförvaltare är att driva tillväxt för företag genom noggranna analyser. Tillsammans med en eller flera rådgivare kan företagare kartlägga sin ekonomiska situation och sina kortsiktiga och långsiktiga mål. Då utgår kapitalförvaltare från gedigna analyser för att placera företagets innehav korrekt. I sin tur blir resultatet över tid att företagets innehav växer genom placeringsstrategier.

Rådgivande eller diskretionär förvaltning utefter företagets behov

Företagare kan själva välja hur pass stort ansvar de vill ha gällande förvaltningen. Hos kapitalförvaltare som Fair Investments kan företag antingen välja rådgivande eller diskretionär förvaltning.

Med rådgivande förvaltning får företaget hjälp av en förvaltare med placeringarna och rådgivning för långsiktig tillväxt. Tillsammans planerar ni placeringsstrategier och förvaltaren följer din portfölj löpande. Använder du dig av en rådgivande förvaltare bär du mer ansvar för förvaltningen gentemot om du väljer diskretionär förvaltning.

Diskretionär förvaltning innebär istället att företaget överlämnar förvaltningen helt och hållet till proffsen. Ni tar fram riktlinjer för placeringarna tillsammans, men därefter sköter proffsen i princip allt annat.

Vikten av att förvalta kapitalet

Kapitalförvaltning medför ett flertal fördelar för företag. Det möjliggör mer effektiv planering inom företaget och gör således att de anställda har mer tid över till viktiga arbetsuppgifter, vare sig det rör den digitala marknadsföringen eller rekrytering av nya anställda. För att inte tala om att det hjälper många företag att ligga steget före sina konkurrenter genom att säkra att tillgångar placeras på rätt ställe.

Med hjälp av en kapitalförvaltare som sköter placeringarna åt er minskar ni dessutom risken för misstag. Finansvärlden är trots allt rejält krånglig att navigera i på egen hand och därför kan det vara skönt att förlita sig på att proffsen kan ta det största ansvaret. Genom att anlita en yrkeskunnig förvaltare garanterar du en prisvärd förvaltning som utan tvekan kommer att generera saftiga intäkter till företaget.

Låt proffsen förvalta kapitalet medan du gör resten

Som nämnts ovan är kapitalförvaltning nästan oundviklig om företagen ska kunna uppnå den tillväxt de önskar och konkurrera med sina konkurrenter. Förvaltningen är dock komplex och kräver mycket tid och energi från företagets sida om den ska utföras på egen hand. Det är just därför som så många företag väljer att anlita en kapitalförvaltare som gör jobbet åt dem.

Professionell kapitalförvaltning säkerställer att alla företagets tillgångar investeras på rätt plats vid rätt tidpunkt, således kan ni vara säkra på att er tillväxt går i rätt riktning. Att använda en kapitalförvaltare för att öka företagets avkastning på investeringar är med andra ord en värdefull investering med många långsiktiga fördelar för såväl små som stora företag. Se bara till att du väljer en kapitalförvaltare som erbjuder en helhetslösning som passar ditt företag för att få bästa möjliga resultat.