Tänk om du kunde välja själv mellan solkraft, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft med fast pris. Det kan du. Vi berättar hur.

Bolag mot strömmen

Är du trött på dyra elräkningar? Trött på att jämföra olika elleverantörers elpriser? Trött på krångel med två fakturor. Det är inte lätt men det finns bolag med fast pris el. Dessa bolag äger inte någon infrastruktur som kostar pengar att underhålla och de har ingen egen kostsam energiproduktion. Därför kan de hålla så låga priser. Dessutom kan du själv välja elens ursprung. Välj mellan solkraft, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.

Solkraft

Solkraft är energi som utvinns direkt från solens strålning. Den vanligaste tekniken är solceller som utgör mindre än 1 % av elproduktionen i Sverige.

Vindkraft

Vindkraft är energi som uppstår då solen och atmosfären skapar vindar. Den vanligaste tekniken är vindkraftverk som utgör lite mer än 10 % av elproduktionen i Sverige.

Vattenkraft

Vattenkraft är energi som uppstår då vatten är i rörelse. Den vanligaste tekniken är vattenkraftverk som utgör cirka 40 % av elproduktionen i Sverige.

Kärnkraft

Kärnkraft är energi som utvinns ur atomkärnor som utgör cirka 40 % av elproduktionen i Sverige. Vi anser att Kärnkraft är en ren energikälla vilken behövs som basenergi i Sverige.

Att tänka på

Alla elabonnenter i Sverige behöver ha ett elnätsavtal för att kunna få sin el levererad till sin lägenhet, hus, sommarstuga eller företag. Elnätsavtalet tecknas hos det företaget som äger elnätet i just ditt område. Det finns således bara dem du kan teckna med då de har ensamrätt. Det kanske känns konstigt att du inte kan välja bland andra som kanske hade varit billigare, men du har inget val. Men, efter du har elnätsavtalet, kan du teckna med vem som helst på elmarknaden och således fast pris el. På elhandelsmarknaden är det inte monopol. Elnätsavtal och elhandelsavtal måste stå på samma person eller organisationsnummer.