Det finns en hel del fördelar för den som väljer att bygga nytt hus. Du får en lägre fastighetsskatt, du får mycket lägre drifts- och energikostnader och du slipper ombyggnationer och oförutsedda kostnader de närmsta åren.

Ett populärt och smart sätt att bygga huset på är att välja en så kallad totalentreprenad. Visserligen kostar detta något mer men detta betalar igen sig i form av den trygghet du får då är en garanti på att jobbet blir korrekt utfört.

Här börjar du

Till en början är det bra att kolla igenom olika husleverantörers hemsidor för att få inspiration till vad för slags hus ni vill bygga. Har du möjlighet att besöka ett visningshus – gör det.

Det är även bra att gå igenom familjens behov för att kunna välja ut den husmodell och husleverantör som passar er bäst.

Vilken husleverantör ska man välja?

Efter du kollat igenom de olika husleverantörernas hemsidor, välj ut ett par stycken att kontakta, som har en husmodell som passar er. Det finns många olika husleverantörer så är det omöjligt att kontakta alla. Begär sedan in en offert, eller boka ett möte, med de olika husleverantörerna.

Olika typer av entreprenader

Det finns tre olika vägar att gå när man bygger hus, det går att välja på generalentreprenad, delad entreprenad eller totalentreprenad.

Det lättaste är om man väljer att bygga nytt hus med totalentreprenad då det innebär att hustillverkaren ansvarar för husbygget från början till slut. Man skriver på ett avtal och får en personlig byggledare som ansvarar för allt och huset levereras sedan nyckelfärdigt.

Försäkring vid fel

Om något fel eller annat problem skulle uppstå vid husbygget är du du i större utsträckning försäkrad om du väljer en totalentreprenad.

Visar besiktningen allvarliga brister kan du smidigt vända dig till entreprenaden som löser detta åt dig och står för kostnaden. Detta ingår i deras service. Alltså, det är en mycket skön trygghet för dig.