En av de saker som fascinerat människor extremt mycket de senaste tvåhundra åren är hur snabbt olika former av produktion har utvecklats. Det som började med textilindustrin i England och sågarna i norra Sverige har sedan fortsatt och blivit en global fabrik som producerar alltmer raffinerad utrustning, och det på ett alltmer raffinerat sätt.

Nu finns det maskiner som kan producera enkla varor i en helt enormt hög hastighet och det finns maskiner som kan producera enormt avancerade produkter, om än inte i lika hög takt.

Ett exempel på en mycket avancerad maskin är en lasergravyrmaskin, som används inom industrin för att märka olika komponenter på ett effektivt och mycket varaktigt sätt. Ofta är märkningarna så små att de knappt går att uppfatta med det nakna ögat.

Viktigt att investera i utrustningen

För den som idag vill vara aktiv inom industriell tillverkning är maskinerna som används centrala för att lyckas med det man föresatt sig. De maskiner man använder måste vara av absolut högsta kvalitet och de måste också kunna utföra arbetet som de är satta att göra på ett extremt exakt sätt. Den exakthet som idag krävs vid produktion är enorm. Det är ofta mikroskopiska nivåer på de mätningar som görs för att se om olika komponenter passar med varandra.

Framtiden för precisa maskiner

När det gäller att sia om framtidens produktion är det kanske enklast att titta tillbaka och se hur utvecklingen har varit de senaste tvåhundra åren. Under de senaste tvåhundra åren har tillverkningsindustrin gått från olika smedjor till en så avancerad industri att det ofta bärs skyddsutrustning i fabrikerna för att dessa inte ska bli komprometterade med smuts.

Om vi ser det ur det perspektivet så kan vi räkna med helautomatiserad produktion inom en inte allt för lång tid och vi kan räkna med att alla produkter kommer att vara smarta, alla.