Har du hört talas om digital procurement? Inte? Då kanske du har möjlighet att spara miljoner åt ditt företag. Vi berättar hur ni är smartare..

Vad är digital procurement
Har ni i ert företag rätt inköpsrabatt, inköpsavtal eller inköpspolicy? En inköpsorganisation lämnar 25-50 procent av sin inköpsspend oförhandlad. Anledningen är att den är utspridd på hundratals eller tusentals leverantörer. En digital procurement kompletterar inköpsorganisationen med digitala förhandlingar för dessa leverantörer.

Digi Proc

Genom den digitala plattformen DigiProc uppnås skalbara, effektiva och smarta förhandlingar utan geografiska eller branschspecifika begränsningar. Genomförandet blir digitala förhandlingar med ett obegränsat antal av era befintliga leverantörer på en vecka. Endast 20 timmar av er tid krävs för ett komplett projekt från start till mål. Givetvis krävs ingen mjukvaruintegration eller liknande. Plattformen DigiProc är baserad på en AI-motor som förhandlar i realtid och simultant med samtliga leverantörer.

Analys

Först genomförs en analys av hela ert leverantörslandskap, dvs samtliga era leverantörer.

Analysen inleds med en ABC-analys. Sedan delas leverantörerna in i kategorier. Filter som region eller land, spend-trender etc. appliceras. Baserat på tidigare utfall per kategori, t. ex. uppnådda besparingar inom kategori ”Marketing & Sales”, gör vi en prognos av potentialen för digital förhandling för ditt leverantörslandskap, förväntad besparing och tar fram ett konkret projektförslag.

DigiPrice

De leverantörer ni inte aktivt förhandlar med har en tendens att över tid öka sin marginal i affären med er. DigiPrice säkerställer varje leverantörs bästa möjliga priser mot er givet deras förutsättningar vid tidpunkten för den digitala förhandlingen. Leverantören bedömer själv vilken ”extra marginal” som finns i affären med er och som kan ges tillbaka via en generell rabatt. Detta innebär bättre priser för er samtidigt som leverantören behåller en sund marginal för att kunna fortsätta leverera med bibehållen kvalitet och precision.

DigiAgree

De leverantörer ni inte aktivt förhandlar med använder sina egna avtalsvillkor. Dessa villkor är ofta säljvänliga och ger inte er ett tillräckligt skydd inom viktiga områden som garanti, sekretess, betalningsvillkor etc. DigiAgree säkerställer att varje leverantör accepterar era standardavtal.

Detta innebär rätt avtalsrättsligt skydd för er baserat på de krav eller önskemål som ni har på era leverantörer.

DigiPolicy

De leverantörer ni inte aktivt förhandlar med har inte godkänt era policys avseende affärsetik, miljö, hållbarhet, arbetsrättsliga villkor för underleverantörer etc. I en värld där bolags policys ändras i en allt snabbare takt, t. ex. nya krav på skydd av personuppgifter, är det också viktigt att ni kan implementera uppdaterade policys för era leverantörer. DigiPolicy säkerställer att varje leverantör accepterar era policys. Detta innebär att ni har policys på plats eller enkelt kan uppdatera era befintliga policys baserat på ert bolags krav eller önskemål som ni har på era leverantörer.