Marknadsföring handlar om psykologi. Marknadsföring är konsten om att få människor att agera på ett sätt som främjar intressena hos det företag som gör marknadsföring. Att lyckas med marknadsföring handlar således om att hitta de ord som appellerar till de känslor hos människor som får dessa människor att agera på det tänkta sättet.

 

Då marknadsföring är så viktig för att företag och organisationer ska lyckas med det som de tänkt sig har det vuxit fram en industri som är enorm till sin omfattning. Det handlar om statistiker, psykologer, skribenter, grafiker, arkitekter och andra experter som alla jobbar med att få ut budskapet och få budskapet att nå den tänkta effekten hos de människor som ser budskapet.

 

Placering av budskapet

Som en del av marknadsföringen finns konsten att kunna placera budskapet precis på den plats där människor kommer att vara när budskapet är aktuellt för dem. Ett budskap om popcorn i en biograf är ett exempel på budskapsplacering som antagligen är självklar. Att sälja bilkartor i en bensinmack är en annan plats för ett budskap som antagligen fungerar väl. Men det finns också andra platser för budskap som man kanske inte tycker är självklara men ändå fungerar. Det kan vara att sälja banktjänster genom reklam i en tidning på ett flygplan. Vad är logiken där? Jo, när man flyger har man tid över och då har man tid att ta till sig mer komplexa budskap. Banktjänster är typiskt sett mer komplexa varför placeringen i en tidning i ett flygplan är en bra plats för budskapet.

 

Produkter för budskap

Som en genre för budskapsplacering har profilprodukter alltid varit bra och fördelen är att dessa produkter kan placeras på alla möjliga platser som till exempel på askkoppar utomhus. Detta har en mycket stor fördel då man kan nå personer indirekt och man kan också göra nya miljöer till bärare av reklam.