Att välja rätt papperskorgar är avgörande och kan göra skillnaden mellan ett framgångsrikt och ett katastrofalt återvinningsprogram. För att välja den mest lämpliga soptunnan för ditt företag eller i ditt stads arbete med återvinning och avfallshantering krävs det en genomgående planering. I denna artikel kommer vi att lyfta några goda råd.

Förstå användarna av en papperskorg

Kom ihåg att det finns två användare: konsumenten och avfallshanteraren. Den ultimata papperskorgen för källsortering tar hänsyn till båda användarna. Konsumenten letar efter klarhet, bekvämlighet och renhet medan avfallshanteraren letar efter komfort och enkelhet vid tömning av soptunnan och byte av soppåsar samtidigt som risken för att behöva rengöras på grund av spill minimeras. Helst vill du hitta en papperskorg som uppfyller alla krav från båda parter.

Design – enkel och elegant

En vacker design inspirerar människor att göra bra användning av något. Detta gäller inte minst papperskorgar. Vi rekommenderar en enkel men elegant design. Vi rekommenderar inte att du väljer papperskorgar som ser ut som konstverk och som är svårare för människor att känna igen och använda. Du kan exempelvis välja att ha en papperskorg med en genomskinlig panel för att visa vad den innehåller men kan påverka användaren ifall det är något smutsigt som läggs ned. Design gjord för avfallshanteraren handlar om lätthet att använda. Detta stämmer naturligtvis även in på den som ska kasta saker i papperskorgen. Möjlighet att öppna och stänga papperskorgen utan svåra manipulationer (undvik papperskorgar med dold strömbrytare eller lås) och enkelt att tömma.

Skyltning

I en mångkulturell stad, anta inte att alla kommer att ha samma förståelse för en färg, en symbol eller ett ord. Därför bör du använda de enkel visuell kommunikation. Tydlig skyltning med färgkoder, symboler och ord. Tavla som visar vad som är återvinningsbart eller inte.

En påminnelse om att återvinningsbart material ska vara rent och torrt. Öppning så att folk kan se de återvinningsbara föremålen som individer har slängt.