Det har aldrig funnits så många företag som det gör i dagsläget, men det har aldrig varit så svårt att vara företagare som det är idag heller. Förutom att behöva fördela resurser i en mängd olika områden, hela tiden prestera bättre än sina konkurrenter och arbeta för att stärka sitt varumärke behöver moderna företag dessutom vidta åtgärder för att stärka IT-säkerheten på arbetsplatsen. Något som är lättare sagt än gjort.

Antalet cyberattacker som drabbar svenska företag fortsätter att öka. Allt eftersom samhället blir allt mer digitaliserat ökar också IT-relaterade risker på svenska arbetsplatser. Att investera i ett kraftigt verkande säkerhetssystem på egen hand eller via ett säkerhetsföretag med spetskompetens inom IT-säkerhet kommer att kosta en hel del pengar. Det är dock i princip oundvikligt idag.

Tyvärr förbiser många företag IT-säkerheten just på grund av kostnaden. Vi vågar dock påstå att ett välfungerande säkerhetssystem snarare än att ruinera verksamheten kan spara er pengar på lång sikt.

Mindre säkerhetsrisker = ökad produktivitet

Om en cyberattack skulle drabba företaget vilket får som konsekvens att er webbplats ligger nere eller felaktiga uppgifter sprids till era kunder behöver de anställda ägna tid åt att åtgärda problemen.

Att få en webbplats att fungera som normalt igen eller att skicka iväg mejl till alla kunder som fått cyberbrottslingarnas meddelande tar mer än en timme eller två. Många gånger kan det ta flera arbetsdagar innan problemen är åtgärdade helt och hållet.

Med det sagt kan ett förbättrat säkerhetssystem på arbetsplatsen öka produktiviteten bland de anställda eftersom de då kan ägna sig åt sina arbetsuppgifter snarare än att städa upp efter cyberattacken. I sin tur drar en ökad produktivitet in mer pengar till arbetsplatsen, vilket innebär att ni högst sannolikt går med plus genom att investera i ett bra säkerhetssystem.

Stärkt förtroende hos kunderna = ökning av intäkterna

Med ett starkt säkerhetssystem kan era kunder känna att deras personliga information inte riskerar att hamna i orätta händer. Rätt hantering av personlig information blir allt viktigare för moderna konsumenter och därför stärks tilliten hos kunder om företaget investerar i ett välfungerande säkerhetssystem.

Om förtroendet är starkt kommer kunderna högst sannolikt att återvända – i bästa fall blir de lojala kunder. Dessutom sprider sig ordet om kunderna känner sig trygga med det företag de köpt en produkt eller tjänst genom. I sin tur leder det till en större kundkrets, vilket drar in större intäkter till företaget.

Genom att investera i ett bra säkerhetssystem kommer era kunder alltså att kunna känna sig mer trygga med att använda era tjänster och på så sätt får ni verkligen fart på försäljningen. På lång sikt kommer ett dyrt, högkvalitativt säkerhetssystem således att spara er stora summor pengar!

Anställda känner sig tryggare = bättre arbetsmiljö

Till sist kommer de anställda att känna sig tryggare på en arbetsplats som de vet inte är sårbar för cyberattacker. Även om de själva måste vara försiktiga behöver de inte hela tiden oroa sig över vad som komma skall om IT-säkerheten är stark.

När de anställda känner sig trygga främjar det en bättre arbetsmiljö, vilket också gynnar företaget på många sätt. Det motiverar de anställda att förbli i verksamheten och på så sätt slipper ni investera stora summor i att rekrytera ny personal.