För den som är intresserad av att göra kortare affärer på börsen finns det en rad olika produkter och instrument som möjligör just detta. Ett av de mest populära alternativen är någonting som kallas för Bull & Bear certifikat.

Detta är någonting som är tillgängligt för så gott som alla investerare efter ett kortare kunskapsprov och som ger den börsintresserade fler verktyg att använda sig av för att spekulera på börsen. I den här texten kommer vi att tillhandahålla dig som läsare en kortare genomgång kring vad Bull & Bear certifikat är, hur de fungerar, samt för vem den här typen av instrument kan vara intressanta att använda sig av.

Vad är ett Bull eller Bear certifikat?

Bull & Bear certifikat är börshandlade produkter som i sig inte har något reellt värde. Istället är det ett instrument som används för att spekulera i uppgång eller nedgång av en underliggande produkt. Allt som oftast är detta ett index eller råvara, men det finns även certifikat som är sammankopplat med en underliggande aktie.

Dessa certifikat finns även i två riktningar, lång eller kort. Med ett Bull-certifikat så spekulerar man i att den underliggande produkten kommer att gå upp i värde, medans ett Bear-certifikat innebär att man tror att den underliggande produkten kommer att gå ner i värde. Man kan däremot aldrig förlora mer pengar än vad man har köpt certifikatet för.

Certifikaten har ofta en inbyggd hävstång

Dessa certifikat har ofta en inbyggd hävstång som man som investerare måste ta hänsyn till och räkna med. Den här hävstången är ofta på allting mellan 2-20x och innebär att förluster eller vinster kan vara väldigt snabba, samt att risken är relativt hög.

För vem kan dessa certifikat passa?

Dessa certifikat är tillgängliga och lätta att handla, men är samtidigt inte någonting som man bör använda sig av när man är ny till investeringar och börsen som helhet. Även om det är relativt lätt att förstå hur certifikaten fungerar tar det längre tid innan man bygger upp en förståelse för hur underliggande produkter rör sig. Många använder certifikat som ett sätt att spekulera på kortare rörelser på marknaderna utanför deras långsiktiga investeringar.

Det går även att använda sig av dessa certifikat som en hedge. Om man exempelvis äger ett bolag på lång sikt som släpper en rapport man tror kommer vara allt annat än stark kan ett Bear-certifikat användas för att minska förlusten kortsiktigt.

Om du är intresserad av att använda dig av Bull & Bear certifikat

Om du är intresserad av att testa på dessa produkter för att spekulera i uppgång eller nedgång är det oerhört viktigt att du först och främst läser på om grundläggande tradingstrategier och riskhantering. Dessutom behöver du se till att du verkligen har förstått hur dessa produkter fungerar, hur det går till när man köper och säljer, och mycket mer. Räkna med att du kommer förlora pengar till en början när du börjar handla med Bull & Bear certifikat och se till att du har en plan som du följer, samt att din handel inte påverkar din ekonomi negativt.