I vår föränderliga värld finns det fortfarande några få som kommer att fira jubileum av olika slag. Vi tänker förstås inte på 50-års kalaset, som de flesta av oss trots allt kommer att fira, utan mera arbetsrelaterat. Är det ett mindre jubileum kanske det bara är en presentöverräkning under dagen. Men ganska snabbt kommer vi upp i kalibern, då det även innebär en reception. Fråga efter dresscoden, om inte det framgår av inbjudningen. Det känns aldrig kul att hamna vid sidan om de andras klädsel, oavsett om man har tagit i för mycket eller lyckats komma underdressed. Det är inte här vi vill utmana traditionerna.

Jubileumsgåva

Nästa utmaning är presenten. Den traditionella vinflaskan är stort sett alltid rätt. Är det ett finare vin kan du nöja dig med en enstaka flaska. Annars finns det exklusiva förpackningar till tre olika flaskor. Men kanske det är någon du har ett lite närmare förhållande till? Där en flaska vin helt enkelt känns för tamt?

Här vill vi leda tankarna in på olika skulpturer. Dessa finns i otroligt många olika varianter. Både när det gäller material och stil. Håller du dig till de traditionella materialen som sten och brons, är du på den säkra sidan. Nu gäller det bara att hitta rätt stil. Ska det vara något som står kvar på kontoret och påminner om festen i det dagliga? Tänker du dig att vederbörande tar hem skulpturen och låter den pryda i hemmet? Eller är vi ute i en större skulptur som gör sig i trädgården. Är det den senare sorten, kanske det känns aktuellt att gå ihop några stycken, om en sådan gåva. Men även mindre skulpturer kan kräva lite, ifall de ska väcka rätt sorts uppmärksamhet. Även om det är firman som betalar, kan det vara värt att fundera på ett joint venture med andra enskilda företag